Oecumenische avonden

Gepubliceerd op: 18 September 2017

Walfriedgemeenschap

Nieuws

Oecumenische avonden

by | 18 September 2017 | Walfriedgemeenschap

Voor uw agenda: oecumenische avonden Walfriedgemeenschap en Damsterboord

In vervolg op de mooie avond die we samen beleefden in het voorjaar over ‘rituelen in
de Goede Week’ willen we ook dit seizoen twee gespreksavonden beleggen. Als
onderwerpen hebben we gedacht aan “de Tien Woorden” (Tien Geboden) en aan
“hongerdoeken”, dat zijn kleurige doeken waarop het lijden van mensen verbeeld wordt.
Ze hebben in een aantal kerken een plek in de liturgie in de weken voor Pasen.
Beide avonden worden gehouden in de Emmaüskerk.
Als u de data alvast in uw agenda wilt zetten, hier volgen ze:
*  woensdag 22 november over de “Tien Woorden”
*  woensdag 7 maart over hongerdoeken
Meer informatie volgt later.

Hilda van Schalkwijk en Jan Wilts

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Protocol: Het nieuwe vieren

Protocol: Het nieuwe vieren

Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om te kunnen starten is er op parochieel niveau (Hildegardparochiebestuur) en op locatieniveau (locatieraden en een gezamelijk bijeenkomst met een afvaardiging hiervan) overleg geweest. Met behulp van de...

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...