Protocol Kerkgangers Emmauskerk

Nicolaas Parochie Haren

Dit protocol is voor iedereen die naar de Emmauskerk komt om een viering bij te wonen.

 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is het vanaf zondag 21 juni weer mogelijk om fysiek in de Emmauskerk een dienst bij te wonen. Uiteraard zijn we hier erg blij mee!

Wel moeten we ons houden aan een aantal strikte voorwaarden.

Aanmelden

1. Er mogen maximaal 30 mensen de viering bijwonen. U dient zich daarom vooraf aan te melden.
Dit kan via het e-mailadres reserveren.walfried@hildegardparochie.nl of telefonisch (woensdag tussen 19:00 – 20:00 uur) bij Lexia Koch (tel.nr: 050 – 542 25 39)
2. Aanmelden onder vermelding van naam en met hoeveel personen u komt (uit hetzelfde gezin).
3. Neem goede nota van de voorschriften.

Voorschriften

1. Blijf bij klachten (verkoudheid, hoesten, niezen of koorts) thuis; ook als u gereserveerd heeft. Ook als gezinsleden klachten vertonen, gaan wij ervan uit dat u uw verantwoordelijkheid neemt en niet naar de viering komt.
2. Houd anderhalve meter afstand – ook bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
3. Bij binnenkomst wordt uw naam op de aanmeldlijst afgestreept en wordt u nogmaals gevraagd naar klachten.
4. U desinfecteert uw handen bij binnenkomst. Er is een desinfectiezuil aanwezig.
5. Jassen worden niet op de kapstok gehangen, maar neemt u mee de kerk in.
6. Volg de aanwijzingen van de kosters op m.b.t. de zitplaatsen in de kerk en de looproute.
7. Huishoudens kunnen bij elkaar zitten. Alle anderen houden de anderhalve meter afstand aan.

Tijdens de dienst

1. Alleen lector en voorganger mogen op het podium staan. Mededelingen zullen door lector of voorganger gedaan worden en niet door andere aanwezigen.
2. Er is geen GvL. Wij werken alleen met liturgiebladen.
3. Er is geen collecte tijdens de dienst. Achter in de kerk staan 2 collectebussen waarin u uw bijdrage kunt doen.
1. Collectes 21 juni zijn voor eigen gemeenschap (collectebus 1) en PCI Walfried (collectebus 2)
2. Op 28 juni is 1 collecte die bestemd is voor de eigen gemeenschap
4. Intenties worden van tevoren doorgegeven. Deze kunnen gemaild worden of telefonisch doorgegeven (zie punt 1 onder Aanmelden voor e-mailadres / telefoonnummer).
5. Communie: hiervoor zijn geen extra desinfectiemiddelen. Neem een eigen flacon mee, als u extra wilt desinfecteren.
6. Toiletbezoek: ga thuis naar het toilet. Gebruik van toilet is mogelijk, maar we proberen dit begrijpelijkerwijs zoveel mogelijk te beperken.
7. Er is geen koor.

Wilt of kunt u niet aanwezig zijn?

De livestream vieringen blijven doorgaan