Locatie
 • Jozefkerk
 • Nicolaaskerk
 • Salvatorkerk
 • Emmauskerk
 • Stefanuskerk
Categorie
 • Eucharistieviering
 • Woord- en communieviering
 • Speciale viering
 • zie meer info
 • Oecumenische viering RK
 • Antilliaanse gemeenschap
 • Concert
 • Oecumenische viering
 • Raad van Kerken Zuidhorn
 • Vesper
 • Koorzang
 • Gastdienst PKN
 • Kruisverering
 • het Emmauskoor
 • Woord- en Gebedsdienst
 • Livestream
 • Ala Kondre
 • Salvator Mannen Schola
 • Karmelitaanse Psalmviering
 • Vespers
Resetten