Jozefgemeenschap

Welkom

Bezinning Jozef

Overweging uit de Kerstnachtviering, 24 december

Eerste lezing: Jesaja 11: 1-9Tweede lezing: Lucas 2: 1-14 Vandaag vieren we Kerstfeest, omdat Jezus is geboren, Hij die Zoon van God wordt genoemd. De stal is neergezet met Maria en Jozef en in de kribbe ligt het Kind. Alle kaarsen branden en ook in de kerstboom zijn...

read more

Overweging zondag 11 november, over Franciscus

Eerste lezing: 1 Koningen 17: 10-16Tweede lezing: Marcus 12: 38-44 Zowel in het Evangelie als in het verhaal uit het boek Koningen komt een weduwe voor. Weduwes behoorden in het Israël van die tijd tot degenen die vaak in armoede leefden. Niet voor niets roepen de...

read more

Overweging zondag 4 november, Allerzielen

Eerste lezing: Niet vergeten (gedicht door Marinus van den Berg, enigszins bewerkt)Tweede lezing: Psalm 139 (gedeelte, in een vertaling door Huub Oosterhuis)Vandaag zijn wij hier bij elkaar om hen te gedenken die gestorven zijn. Iedereen, of bijna iedereen, zal zo...

read more

Overweging zondag 21 oktober, oecumenische viering

Eerste lezing: Prediker 2: 18-25 Tweede lezing: Marcus 10: 32-45 Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Hij vertelt over wat er daar zal gebeuren: dat de hogepriesters en Schriftgeleerden Hem ter dood zullen veroordelen en overleveren aan de Romeinen. Dat...

read more

Overweging 16 september, Vredeszondag

Eerste lezing: Psalm 153 door Enis Odaci Tweede lezing: Marcus 8: 27-35   Het thema van deze vredeszondag is ‘Generaties voor vrede’. In ons midden zijn meerdere parochianen die de oorlog als kind hebben meegemaakt en ons verhalen zouden kunnen...

read more

Overweging zondag 2 september, over Mozes (4)

Eerste lezing: Exodus 32: 1-6 Tweede lezing: Deuteronomium 34: 1-12 Luisteren we naar Mozes: "We zijn aangekomen bij het land dat God ons beloofd heeft. Het was een lange en moeilijke tocht. Het is maar goed dat je van tevoren niet weet wat er allemaal op...

read more

Overweging zondag 26 augustus, over Mozes (3)

Eerste lezing: Exodus 15: 1-7 Tweede lezing: Exodus 17: 8-16 Luisteren we naar Mozes: “Eindelijk was het zover en trokken we weg uit Egypte, weliswaar met de strijdwagens van de farao op onze hielen. Wíj konden droogvoets over de bedding van de Rietzee naar de...

read more

Overweging zondag 8 juli, over Mozes (2)

Eerste lezing: Exodus 3: 9-14 Tweede lezing: Exodus 4: 10-14 Mozes: 'Ik was naar Midian gevlucht. Er brak een heel ander leven voor mij aan, ver weg van het paleis en ver weg van dat volk van slaven. Bij de bron daar ontmoette ik de zeven dochters van de priester...

read more

Overweging zondag 1 juli, over Mozes

Eerste lezing: Exodus 1:12-22 Tweede lezing: Exodus 2: 1-10 Eerst is Mozes aan het woord: ‘Het is lang geleden dat ik in het paleis van de farao opgroeide, maar naarmate een mens ouder wordt, komen de beelden uit je jeugd, die allang vergeten leken, weer terug en...

read more