Salvator Gemeenschap

Welkom

Roosters Salvatorgemeenschap

Kerkmuziek Salvator

Maandelijks een koor

In de afgelopen jaren hebben we emaar gestreefd dat er tenminste een keer per maand een koor zou zingen in de liturgie. Ook voor het komende jaar j seizoen is het ons gelukt om dit te realiseren.

Drie zondagavonden ‘Op adem komen’

In het seizoen 2018 -2019 zijn er  bijzonder muzikale momenten. Het zijn vieringen van bezinnende muziek en teksten uit de katholieke traditie, die gehouden worden op zondagavonden. Ze worden georganiseerd rond thema·s uit het liturgisch jaar. De vieringen zijn vernieuwend in vorm, maar geënt op de oude oratorium traditie en passend bij onze kerkruimte.

In het seizoen 2018 -2019 betreft het de volgende avonden:
1. Rond Allerzielen op zondag 28 oktober 2018.
2. Rond de Lijdenstijd , op zondag 7 april 2019.

De Maria-vesper op zondag 12 mei, om 20.00 uur gaat niet door.

Aanvang van deze vieringen: 20.00 uur

Namens de Kerkmuziekgroep, Pastoor Arjen Jellema

U kunt hier het programma downloaden

Vieringen in de Salvator 2018-2019
Vieringen in de Salvator 2017-2018