Salvatorgemeenschap

Welkom

Roosters Salvatorgemeenschap

Kerkmuziek Salvator

Maandelijks een koor

In de afgelopen jaren hebben we emaar gestreefd dat er tenminste een keer per maand een koor zou zingen in de liturgie. Ook voor het komende jaar j seizoen is het ons gelukt om dit te realiseren.

Drie zondagavonden ‘Op adem komen’

In het seizoen 2018 -2019 zijn er d rie bijzonder muzikale momenten. Het zijn vieringen van bezinnende muziek en teksten uit de katholieke traditie, die gehouden worden op zondagavonden. Ze worden georganiseerd rond thema·s uit het liturgisch jaar. De vieringen zijn vernieuwend in vorm, maar geënt op de oude oratorium traditie en passend bij onze kerkruimte.

In het seizoen 2018 -2019 betreft het de volgende drie avonden:
1. Rond Allerzielen op zondag 28 oktober 2018.
2. Rond de Lijdenstijd , op zondag 7 april2019.
3. Rond Maria en Moederdag, op zondag 12 mei 2019

Aanvang van deze vieringen: 20.00 uur

Namens de Kerkmuziekgroep, Pastoor Arjen Jellema

U kunt hier het programma downloaden

Vieringen in de Salvator 2018-2019
Vieringen in de Salvator 2017-2018