...

Lokaal nieuws Salvator

Welkom

Lokaal nieuws Salvator

Nieuwsbrief 3 september 2023

Nieuwsbrief 3 september 2023

Ontmoeting “Onthaast wat vaker”, was hem gezegd“Je bent te druk, alsmaar drukJe hebt altijd haast, tot in je praten” Hij ging vaker in een abri zittenZomaar, zonder de snelbus te nemenGewoon, om te onthaasten Hij zat op een viersprongVan alle...

Lees meer
Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Een waterbron Hemelse Vader,help mij U te zoekenmet heel mijn hart.Geef dat mijn zieldorst heeft naar Uen dat Uw goede gavenen alle inzichtendie Uw Geest mij schenkt,in mij een waterbron worden,“opborrelend tot eeuwig leven (Jo. 4,14), (Bron: Van...

Lees meer
Salvator Nieuwsbrief 29 januari 2023

Salvator Nieuwsbrief 29 januari 2023

Beste medeparochianen, De Salvatorraad moet u helaas mededelen dat ze tot het besluit is gekomen om tijdens de woensdag- en zondagvieringen geen verwarming te laten draaien. Dit betekent een minimale temperatuur van 8 graden, hetgeen op dit moment...

Lees meer
Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 15 januari 2023

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 15 januari 2023

God,Schepper en Verlosser van alles, leer ons naar binnen te kerenom gegrond te blijvenin uw liefdevolle Geest. zo kunnen wij naar buiten gaanmet wijsheid en moed om telkens weerhet pad van liefde en gerechtigheid te kiezen(Bron: Gebed bij Week van...

Lees meer
Bericht van het parochiebestuur – Givt

Bericht van het parochiebestuur – Givt

Van het parochiebestuur Vele gezinnen ervaren nu dat het financieel moeilijker wordt door inflatie en stijgende energiekosten. U heeft thuis de verwarming misschien al een paar graden lager gezet en zit met een dekentje om de benen en warmere...

Lees meer
Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Bezinningsavonden in de Salvatorkerk 2022-2023 Voor uw agenda! Woensdagavond 20.00 uur in de parochiezaal (na de viering van 19 uur).(NB programma is onder voorbehoud, houdt ook evt. nieuwsbrief, Vierkant of mededelingen zondags in de gaten) 14...

Lees meer
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.