Salvator Gemeenschap

Welkom

Lokaal nieuws Salvator

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn...

read more
Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Overweging bij: Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11+14-16a; Tweede lezing: Romeinen 6,3-4+8+11; Evangelie: Matteüs 10, 37-42 Dit keer geen overweging maar een vakantiegedachte:   Vakantie: Nu de vakantietijd voor de deur staat, bladeren we even...

read more
Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Nieuwsbrief 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar  Overweging bij Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13; Tweede lezing: Romeinen 5,12-15; Evangelie: Matteüs 10-26-33. Drie keer roept Jezus vandaag zijn toehoorder toe: Vreest niet! En dat is in...

read more
Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Mededelingen van de locatieraad en de pastorale steungroep in verband met het openstellen van de kerk voor vieringen vanaf 21 juni: Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om logistieke redenen starten wij dus voor alle parochianen...

read more
Salvator nieuwsbrief 14 juni

Salvator nieuwsbrief 14 juni

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a; Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17; Evangelie: Johannes 6, 51-58. De overweging kunt u volgen via de livestreaming. Beschouwing over Sacramentsdag: Deze zondag vieren we Sacramentsdag en zwaaien we...

read more
Protocol: Het nieuwe vieren

Protocol: Het nieuwe vieren

Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om te kunnen starten is er op parochieel niveau (Hildegardparochiebestuur) en op locatieniveau (locatieraden en een gezamelijk bijeenkomst met een afvaardiging hiervan) overleg geweest. Met...

read more
7 juni, Triniteit

7 juni, Triniteit

Overweging bij Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6.8-9; Tweede lezing: 2 Korintiërs 13, 11-13; Evangelie: Johannes 3, 16-18. Regelmatig mag ik de Eucharistie in het Engels vieren. Iedere zaterdagavond is er namelijk in de St Jozefkathedraal een viering...

read more
Nieuwsbrief 31 mei

Nieuwsbrief 31 mei

Overweging bij Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11; Tweede lezing: 1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13; Evangelie: Johannes 20, 19-23. Beste medegelovigen, vandaag vieren we de gave van de Geest. Eén dag per jaar vieren we dit, maar de Geest is natuurlijk...

read more
Nieuwsbrief Salvator 24 mei

Nieuwsbrief Salvator 24 mei

Overweging bij de Zevende zondag van Pasen, 24 mei 2020 Eerste lezing: Handelingen 1. 12-14; Tweede lezing: 1 Petrus 4, 13-16; Evangelie: Johannes 17, 1-11a.  Omdat ik vooraf mijn preken niet uitschrijf is het voor mij niet te doen om u de tekst...

read more
Salvator Nieuwsbrief 17 mei 2020

Salvator Nieuwsbrief 17 mei 2020

Overweging bij Eerste lezing: Handelingen 8, 5-8.14-17; Tweede lezing: 1 Petrus 3, 15-18; Evangelie: Johannes 14, 15-21 Beste medegelovigen, Verleden week had ik een vrij weekend en was ik met u allen verbonden door met de livestreamviering mee te...

read more
Nieuwsbrief 10 mei 2020 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 10 mei 2020 Salvatorgemeenschap

Overweging (moederdag) bij Eerste lezing: Handeling 6, 1-7; Tweede lezing: 1 Petrus 2, 4-9; Evangelie: Johannes 14, 1-12) In de afgelopen weken hebben we telkens geprobeerd om in de livestream vieringen een bijzondere afbeelding te laten zien en...

read more
Kindernieuwsbrief voor Moederdag

Kindernieuwsbrief voor Moederdag

Moederdag Wil jij je moeder ook blij maken met een mooie bloem? Dan hebben we een heel leuk knutselidee voor jou. Jullie kunnen ook samen nadenken waarom het een goed idee is dat we ieder jaar Moederdag vieren en Vaderdag. Pappa's en mamma's zijn...

read more
Nieuwsbrief 3 mei, vierde zondag van Pasen

Nieuwsbrief 3 mei, vierde zondag van Pasen

Meditatie Goede herder Eerste lezing: Handeling 2, 14a.36-41; Tweede lezing: 1 Petrus 2, 20b-25 Evangelie: Johannes 10, 1-10)  Op deze zondag staan de lezingen in het teken van de Goede herder. In de gelijkenis mag de Heer zelf als de ware goede...

read more
Jezus de Goede herder

Jezus de Goede herder

Komende zondag heet wel de zondag van de Goede Herder. Wie zou die Goede Herder zijn? Jezus natuurlijk! Het Bijbelverhaal over Jezus de Goede Herder is naverteld, en samen kunnen jullie nadenken over wat herder zijn betekent. Er is ook nog een...

read more
Salvator Nieuwsbrief 26 april

Salvator Nieuwsbrief 26 april

Twee leerlingen onderweg (Overweging behorende bij Eerste lezing: Handeling 2, 14-28; Tweede lezing: 1 Petrus1, 17-21, Evangelie: Lucas 24, 13-35) Twee leerlingen waren op de allereerste Paasdag onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Verdrietig,...

read more
Emmausgangers – voor kinderen

Emmausgangers – voor kinderen

Voor kinderen en hun ouders De KWD/kindercatechesegroepen van onze locaties zijn bereid gevonden om om de beurt een kindernieuwsbrief te maken. Met de lezing van het weekend in toegankelijke taal en wat werkmateriaal voor ouders en kinderen om...

read more
Nieuwsbrief beloken pasen 19 april

Nieuwsbrief beloken pasen 19 april

Overweging behorende bij Eerste lezing: Handeling 2, 42-47, Tweede lezing: 1 Petrus1, 3-9, Evangelie: Johannes 20, 19-31   Het stuk in het evangelie over de apostel Thomas die zijn hand in de wonden van Jezus legt, is ongetwijfeld een van de meest...

read more
Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 12 april

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 12 april

Paasgeloof, niet vanzelfsprekend, maar wel hoopvol, overweging bij Johannes 20, 1-9 Beste mensen, het is Pasen vandaag, we zingen halleluja, en terecht. En toch geloof ik dat veel mensen iets van een gemengde feestvreugde ervaren. Want we vieren...

read more